Ολοκλήρωση συστημάτων ήχου εικόνας κλιματισμού φωτισμού

H Controline ΑΕ υλοποιεί έργα ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης υποσυστημάτων ελέγχου φωτισμού, σκίασης, διανομής ήχου και εικόνας καθώς και κλιματισμού.

Η εφαρμογή καλύπτει την ενοποίηση όλων των τυποποιημένων πρωτοκόλλων συστημάτων επικοινωνίας (Bacnet, Modbus, KNX, Lonworks) στο  περιβάλλον ελέγχου της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας ΑΜΧ παρέχοντας στον χρήστη ένα σύγχρονο ιδανικό, φιλικό και λειτουργικό εργαλείο διαχείρισης. Η επικοινωνία με τα συστήματα γίνεται είτε μέσω ειδικών οθονών αφής ή μέσω των δημοφιλών tablet (όπως IpadAndroid κλπ)