Έλεγχος (bus) συστημάτων φωτισμού - σκίασης

Η Controline AE έχει υλοποιήσει σειρά έργων  ελέγχου φωτισμού σε χώρους γραφείων, καταστημάτων και μεγάλων κατοικιών. Οι σχετικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται σε περιβάλλον ανοικτών δικτύων Lonworks με υλικά της Γερμανικής εταιρεία ELKA. Η ELKA  είναι θυγατρική της Insta Elektro GmbH και εντάσσεται στον ίδιο όμιλο με τις γνωστές εταιρείες διακοπτικού υλικού Berker, Gira, και Jung. Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία  στο τομέα του αυτοματισμού και θεωρείται από τους κορυφαίους κατασκευαστές προϊόντων ανοικτής δικτυακής επικοινωνίας.  

Τα ανωτέρω πληρούν τους κανόνες συμμόρφωσης με το πρότυπο LonMark, είναι συμβατά με πλήθος άλλων υλικών Lonworks και συνθέτουν εφαρμογές ελέγχου για εγκαταστάσεις κατοικιών και κτιρίων δημόσιας χρήσης.