Εγκαταστάσεις Unisystems στον Ταύρο

Οι εγκαταστάσεις της Unisystems στον Ταύρο στεγάζουν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα και ασφαλή data center στην Ελλάδα. Η υποδομή καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας εξασφαλίζουν 99,99% διαθεσιμότητα. Το data center αποτελείται από τις αίθουσες λειτουργίας των server, τον χώρο των UPS καθώς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους. Οι αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας καθώς και οι σχετικοί κανονισμοί απαιτούν την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου κεντρικού συστήματος ελέγχου .

Το εγκατεστημένο ΚΣΕ παρακολουθεί τις ακόλουθες ενότητες.

Κατάσταση λειτουργίας αναχωρήσεων 450 ηλεκτρικών παροχών μέσω βοηθητικών επαφών μικροαυτομάτων.
Θερμοκρασία και σχετική υγρασία στους χώρους UPS και Server
Κατάσταση ΑΔΙ καθώς και ηλεκτρικά μεγέθη του υποσταθμού.
Ενοποίηση μέσω πρωτοκόλλου Modbus το σύστημα έλεγχου των ΗΖ
Βλάβες και λειτουργία των μονάδων UPS
Βλάβες και λειτουργία των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού close control
Υγρανίχνευση
Παρακολούθηση συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης
Στάθμες δεξαμενών πετρελαίου

Το ΚΣΕ παρακολουθείται 7x24 μέσω ειδικά διαμορφωμένων monitor στο κέντρο ελέγχου του data center και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για το προσωπικό διαχείρισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

To ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει 2500σημεία ελέγχου και αποτελείται από

Ελεγκτές και module I/O τοποθετημένα εντός ειδικών διαμερισμάτων στους πίνακες ισχύος.
Διατάξεις ενοποίησης Modbus για το σύστημα ελέγχου των ΗΖ
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, στάθμης
Πλήρη σταθμός παρακολούθησης SymmetrE