Παρακολούθηση data center

Οι εγκαταστάσεις Data Center απαιτούν ειδικές συνθήκες διαθεσιμότητας του ΗΜ εξοπλισμού που υποστηρίζει την λειτουργία τους. Η Controline AE έχει υλοποιήσει σειρά εξειδικευμένων έργων συστημάτων παρακολούθησης ενισχύοντας την αξιοπιστία των παρόχων υπηρεσιών data center. Οι βασικές επιτηρούμενες διατάξεις  είναι  συστήματα UPS, κλιματισμός close control, υγρανίχνευση, ΗΖ, σύστημα κατάσβεσης - πυρόσβεσης θέσεις ηλεκτρικών διακοπτών και μικροαυτομάτων. 
 
Οι πληροφορίες από τις επιτηρούμενες εγκαταστάσεις μεταφέρονται στα συστήματα παρακολούθησης μέσω ψυχρών επαφών ή ανοικτών πρωτοκόλλων δικτυακής επικοινωνίας όπως Modbus, Lonworks, Bacnet. Ειδικά για εξοπλισμό data center παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το πρωτόκολλο SNMP το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό πληροφορικής.
 
Data Center