Ξενοδοχεία

Το Semiramis  αποτελεί ειδική ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών και μοναδικής αισθητικής . Ο βασικός στρατηγικός προσανατολισμός της διοικησης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προυποθετει την αξιόπιστη υποδομή.
 
Το εγκατεστημένο ΚΣΕ αναλαμβάνει τον έλεγχο του κλιματισμού και αερισμου των κοινόχρηστων χώρων, στο έλεγχο και την αυτόματη πλήρωση των δεξαμενών ύδρευσης, την επιτήρηση των αντλιοστασίων, των πιεστικών ύδρευσης πυρόσβεσης καθώς και του υποσταθμού. Αλγόριθμοι ειδικών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων έχουν εκπονηθεί για τον έλεγχο  του φωτισμού εξωτερικών χώρων και  ανάδειξης.
 
To εγκατεστημένο ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει  950 σημεία ελέγχου  και αποτελείται από
Ελεγκτές και module I/O  τοποθετημένα σε 6 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου
Διατάξεις ενοποίησης Lonworks  για τον υποσταθμό
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης,  διαφορικής πίεσης, φωτεινότητας
Βαλβίδες και κινήτηρες ΚΚΜ
Πλήρης σταθμός παρακολούθησης SymmetrΕ
 
Παρόμοια έργα : The Athens Gate Hotel, Hotel Aldiana Cyprus, Sofitel