Βιομηχανικός αυτοματισμός

Η Controline ΑΕ υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού SCADA. Βασικός άξονας στην εφαρμογή των συστημάτων είναι η τεχνολογία Honeywell HC900. 

Οι προδιαγραφές τους καθώς και η υψηλή ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της Honeywell καθιστούν τα HC900 το ιδανικό εργαλείο για τον έλεγχο σε ευρύ πεδίο εφαρμογών, όπως ηλεκτρικοί υποσταθμοί, εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, αντλητικά συγκροτήματα, δεξαμενές, κ.α .Μία ολοκληρωμένη εγκατάσταση με κρίσιμες εφαρμογές αποτελεί ο έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού στο μεγάλο έργο στους σταθμούς της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ .