Έλεγχος σε πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών

Το έργο αφορά το δίκτυο οπτικών ινών μεγάλης εταιρείας τηλεπικοινωνιών και παρόχου Internet. Το δίκτυο αναπτύσσεται Πανελλαδικά και αποτελείται από 56 κόμβους διακλάδωσης, αναμετάδοσης και ελέγχου. Οι κόμβοι αυτοί υποστηρίζονται από ΗΜ εξοπλισμό και υποδομή όπως:

UPS
HZ
Τροφοδοτικό DC
Ηλεκτρικές ασφάλειες
Μονάδες κλιματισμού closed control
Υγρανίχνευση
Πυρανίχνευση
Πυρόσβεση
Συστήματα ασφαλείας

Η εφαρμογή αποτελείται από Module I/O για την συλλογή σημάτων ελέγχου καθώς και CPU τύπου Honeywell Excel Web. Η παρακολούθηση των κόμβων γίνεται μέσω του σταθμού Honeywell SymmetRE o οποίος είναι εγκατεστημένος στο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. Οι CPU επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον σταθμό μέσω VPN δικτύου και πρωτοκόλλου BACNET over TCP/IP.