Κτίριο γραφείων υπηρεσίας τράπεζας

 

Το κτίριο περιλαμβάνει χώρους γραφείων υπηρεσιών της Τράπεζας και εκπαίδευσης προσωπικού. Το εγκατεστημένο ΚΣΕ ελέγχει και παρακολουθεί κρίσιμους ΗΜ πόρους:

Γραμμών φωτισμού εξωτερικού, κοινόχρηστων και γραφείων
Αυτομάτων διακοπτών υποσταθμού
Αντλητικών συγκροτημάτων λημμάτων
Πυροσβεστικού συγκροτήματος
Συνθηκών χώρου Data Center

Στον τομέα του κλιματισμού – αερισμού περιλαμβάνεται:

Αναλυτικός έλεγχος 650 FCU μέσω ελεγκτών Honeywell Excel. Η διαχείριση των FCU περιλαμβάνει αναλυτικά :

Τοπική και κεντρική ρύθμιση setpoint
Τοπικό και κεντρικό έλεγχο ανεμιστήρων FCU
Έλεγχο θερμοκρασίας
Χρονοπρογραμματισμός
Ενημέρωση βλάβης αντλίας συμπυκνωμάτων

Έλεγχο του παραλληλισμού δύο ψυκτικών συγκροτημάτων μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας BACNET
Παραλληλισμό δύο λεβήτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάλυψης φορτίου και τον χρόνο λειτουργίας κάθε λέβητα
'Ελεγχο δευτερεύοντος κυκλώματος κυκλοφορητών
ΚΚΜ προκλιματισμού κοινόχρηστων χώρων
ΤΚΜ κλιματισμού χώρων γραφείων και εκπαίδευσης

To εγκατεστημένο ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει 2500 σημεία ελέγχου και αποτελείται από :

Ελεγκτές και module I/O τοποθετημένα σε 9 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου
Ελεγκτές και χειριστήρια FCU
Διατάξεις ενοποίησης BACNET για τα συστήματα ψυκτών
Διατάξεις ενοποίησης Modbus για τον εξοπλισμό του Υποσταθμού και των UPS
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης
Βαλβίδες και κινητήρες ΚΚΜ
Πλήρης σταθμός παρακολούθησης SymmetrE