Χώρος παραγωγής εργοστασίου Next Solar

Το έργο αφορά τον έλεγχο συνθηκών κλιματισμού και αερισμού στην γραμμή παραγωγής καθώς και στους λοιπούς χώρους του εργοστασίου φωτοβολταϊκών panel Νext Solar στην Τρίπολη. Παράλληλα το ΚΣΕ ελέγχει τον φωτισμό, τον υποσταθμό καθώς και περιφερειακό ΗΜ εξοπλισμό όπως αντλητικά συγκροτήματα.
 
Το έργο χαρακτηρίζεται από την συμμόρφωση στις αυστηρότατες προδιαγραφές συνθηκών υπερπίεσης καθώς και σχετικής υγρασίας στους χώρους παραγωγής. Το αντικείμενο παραγωγής είναι Panel τεχνολογίας Thin Film. Η διαδικασία απαιτεί συνθήκες καθαρών χώρων μικρής ανοχής στις συνθήκες υπερπίεσης καθώς και θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας

Το ΚΣΕ αναλαμβάνει τον έλεγχο των ΚΚΜ ρυθμίζοντας τους Inverter των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφής εξασφαλίζοντας διαρκώς τις απαιτούμενες συνθήκες με κριτήρια την παροχή καθώς και τις μετρήσεις υπερπίεσης στους χώρους.

To εγκατεστημένο ΚΣΕ Honeywell Excel 5000 καλύπτει 2150 σημεία ελέγχου και αποτελείται από:

Ελεγκτές και module I/O τοποθετημένα σε 18 Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου
Διατάξεις ενοποίησης Lonworks για τον υποσταθμό
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης, ταχύτητας αέρα, διαφορικής πίεσης
Βαλβίδες και κινητήρες ΚΚΜ
Πλήρη σταθμό παρακολούθησης SymmetrE